Image

TRESPA

Pod imenom Trespa podrazumijevaju se visokokvalitetni materijali u pločama za oblaganje fasada, balkona i uređenje interijera. Trespa raspolaže resursima za razvoj proizvoda koji se režu po željenim dimenzijama, a namijenjeni su različitim segmentima tržišta. Uz poboljšanje svojstava koja se odnose na samu primjenu proizvoda, mi u Trespi radimo na neprestanom smanjenju utjecaja koje proizvod ima na prirodu, od izbora sirovina pa sve do kraja životnog ciklusa materijala.

Trespa je ploča velikih dimenzija, izrađena na bazi termički obrađenih smola, homogeno učvršćenih drvenim vlaknima ili, ovisno o proizvodnoj liniji, ojačanih papirom te prešanih pod visokim pritiskom i temperaturom. Trespa Meteon sastoji se od 70% vlakana mekanog drva iz europskih nasada i sadrži do 30% vezivnih tvari. Trespa Athlon se proizvodi iz 70% papira i 30% vezivnih tvari. Fenolne smole koje se koriste kao vezivne tvari imaju sličnu kemijsku strukturu kao i lignin u drvu i termički se povezuju sa prirodnom sirovinom.

Trespa je razvila posebnu patentiranu tehnologiju koja pločama daje njihovu homogenu dekorativnu gornju površinu. Ta tehnologija koristi poliuretanske akrilne smole koje tijekom izlaganja elektronskom zračenju poprimaju svoja izvanredna svojstva ( EBC postupak) . Trespa Athlon se dobiva drugačijim postupkom. Tu se gornja, dekorativna površina sastoji od dekor-papira, koji je natopljen melaminskom smolom.

Trespa obuhvaća četri grupe proizvoda na bazi tvrdopresovanih laminata (HPL): Trespa Meteon, Trespa Athlon, Trespa Virtuon i Toplab.www.trespa.com